حالا ما مجردیم هی فرت فرت پنج شنبه میشه

.

.

والااا

کافیه ازدواج کنیم هر پنج سال یک بار تکرار میشه :|